โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงปรารถนา ศรีสร้างทอง

ชื่อ : แพทย์หญิงปรารถนา ศรีสร้างทอง
ชำนาญพิเศษ :
– สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
( Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care )
– สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
– สาขา อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ( Critical Care Medicine )
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

วันเวลาสถานที่
พุธ15.00 – 17.00คลินิกอายุรกรรมโรคปอด
ศุกร์15.00 – 17.00คลินิกอายุรกรรมโรคปอด

คลินิกบริการ