โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงนภัสสิริ สุจริตพุทธังกูร

ชื่อ : แพทย์หญิงนภัสสิริ สุจริตพุทธังกูร
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง :  จักษุวิทยา

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี18.00 – 20.00 น.คลินิกจักษุ

คลินิกบริการ