โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพทย์หญิงชนมพร ณรงคนานุกูล

ชื่อ : แพทย์หญิงชนมพร ณรงคนานุกูล
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : จักษุประสาทวิทยา

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี18.00 – 20.00คลินิกจักษุ

คลินิกบริการ