โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพคเกจวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

แพคเกจวัคซีน
(Immunization Package)
รายละเอียดวัคซีน
(Immunization Detail)
ระยะเวลาในการรับวัคซีน
(Duration)
ราคา : บาท
(Price : THB)
1. แพคเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
(Adult Influenza + FluQuadri : Influenza
(4 strains) vaccine
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม
nfluenza
(4 strains) vaccine – 1 doseose
ฉีด 1 เข็ม
Single dose
790.-
2. แพคเกจวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
(Dengvexia : Dengue vaccine)
วัคซีนไข้เลือดออก 1 เข็ม
Denvaxia : Dengue vaccine – 1 dose (ควรฉีดให้ครบ 3 เข็ม)
ราคาต่อ 1 เข็ม
ฉีดเข็มแรก . 6 เดือน และ 12 เดือน
3,700.-
ต่อ 1 เข็ม
3. แพคเกจวัคซีนป้องกันงูสวัด
(Zostavax : Varicella Zoster vaccine)
วัคซีนป้องกันงูสวัด 1 เข็ม
(Zostavax : Varicella Zoster
Vaccine – 1 dose)
ฉีด 1 เข็ม
Single dose
5,800.-
4. แพคเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์
(Prevnar : Pneumococcal
(13 strains) vaccine)
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม
(Prevnar : Pneumococcal
(13 strains) vaccine –  1 dose)
ฉีด 1 เข็ม
Single dose
3,500.-
5. แพคเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์
(Pneumovax : Pneumococcal
(23 strains) vaccine)
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม
(Pneumovax : Pneumococcal
(23 strains) vaccine – 1 dose)
ฉีด 1 เข็ม
Single dose
1,900.-
6.แพคเกจวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส
(Varivax : Varicella vaccine)
วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส 2 เข็ม
(Varivax : Varicella
vaccine – 2 doses)
ฉีดเข็มแรก และ 1เดือน
At month 0 and 1
3,500.-
7. แพคเกจวัคซีนป้องกันตับอักเสบ เอ
(Havrix 1440 : Hepatitis A Vaccine)
วัคซีนป้องกันตับอักเสบ เอ 2 เข็ม (Havrix 1440 : Hepatitis A Vaccine – 2 doses)ฉีดเข็มแรก และ 6 เดือน
At month 0 and 6
4,000.-
8. แพคเกจวัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี (Euvax : Hepatitis B vaccine)วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี 3 เข็ม (Hepatitis B
vaccine – 3 doses)
ฉีดเข็มแรก , 1เดือน และ 6 เดือน (At month
0, 1 and 6)
2,400.-
9. แพคเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็กอายุ > 15 ปี
(Gardasil : Human Papilloma Virus (Types 6, 11, 16, 18) vaccine for adults and children > 15 years)
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม
(Human Papilloma
Virus vaccine – 3 doses)
ฉีดเข็มแรก , 2เดือน และ 6 เดือน (At month
0, 2 and 6)
7,500.-

ราคารวมค่าแพทย์ , ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

แพคเกจซื้อแล้ว กำหนดใช้บริการ หรือ เริ่มฉีดเข็มแรก ภายใน 6 เดือน

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วัคซีน 0-2185-1444 ต่อ 135 , 141

Uncategorized