โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ

รายการตรวจแพ็กเกจ 1แพ็กเกจ 2แพ็กเกจ 3
พบแพทย์ (PE)✔️✔️✔️
X-ray (เอกซเรย์ปอดและหัวใจ)✔️✔️✔️
ตรวจสมรรถภาพปอด✔️
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์✔️✔️
วัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์✔️✔️✔️
วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์✔️
ค่าบริการโรงพยาบาลและ
การพยาบาล
✔️✔️✔️
ราคาแพคเกจ (บาท)3,500.-3,700.-7,900.-
หมายเหตุ
  • เมื่อซื้อแพคเกจวัคซีนปอดอักเสบแพ็กเกจใดก็ได้ รับกระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ
  • ราคานี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
  • กรณีซื้อโปรแกรมที่ 3 กรุณานัดหมายทาง รพ.ก่อนเข้ามารับวัคซีน (ตรวจสมรรถภาพปอด)
ฟรีกระเป๋า 1 ใบ (สินค้ามีจำนวนจำกัด 30 ใบ)

สอบถามเพิ่มเติม/ นัดหมายแพทย์

แผนกผู้ป่วยนอกโทร 0-2185-1444 ต่อ 179,174,121

แผนกตรวจสุขภาพเปิดให้บริการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00น. -15.00 น. , เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 -12.00)

ราคาและเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566