โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

แพคเกจวัคซีนปอดอักเสบ

แพคเกจวัคซีนปอดอักเสบ

รายการตรวจแพคเกจ 1แพคเกจ 2แพคเกจ 3
พบแพทย์ (PE)✔️✔️✔️
X-ray (เอกซเรย์ปอดและหัวใจ)✔️✔️✔️
ตรวจสมรรถภาพปอด✔️
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์✔️✔️
วัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์✔️✔️✔️
วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์✔️
ค่าบริการโรงพยาบาลและ
การพยาบาล
✔️✔️✔️
ราคาแพคเกจ (บาท)3,5003,7007,900
หมายเหตุ
  • เมื่อซื้อแพคเกจวัคซีนปอดอักเสบแพคเกจใดก็ได้ รับกระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ
  • ราคานี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
  • กรณีซื้อโปรแกรมที่ 3 กรุณานัดหมายทาง รพ.ก่อนเข้ามารับวัคซีน (ตรวจสมรรถภาพปอด)
ฟรีกระเป๋า 1 ใบ (สินค้ามีจำนวนจำกัด 30 ใบ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-185-1444 ต่อ 121 , 174

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565