โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

พิธีเสกและเปิดบ้านผู้สูงอายุราชสีมา

** พิธีเสกและเปิดบ้านผู้สูงอายุราชสีมา **

       พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา และนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนผู้ว่าราชการ  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ให้เกียรติเป็นประธาน   ในพิธีเปิดบ้านผู้สูงอายุราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา บ้านผู้สูงอายุราชสีมาเป็นโครงการที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีมากขึ้นในสังคมไทย การก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคอีสานเป็นการดำเนินโครงการแบบที่ให้การบริการ
ครบวงจรแต่อยู่ในราคาที่ย่อมเยา โดยจะเปิดรับผู้สูงอายุที่พักประจำ จำนวน 150 คน และแบบไปเช้า-เย็นกลับ อีกจำนวน 50 คน มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความ สามารถเฉพาะทางในการดูแลให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงกรณีที่ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งจะได้รับการดูแลโดยความร่วมมือจากบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ในตัวเมืองโคราช ผู้ที่สนใจสมัครเข้าพักที่บ้านผู้สูงอายุราชสีมา สามารถติดต่อได้ที่คุณสุดที่รัก (คุณนน) หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โทร 089-6073267 เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน โทร 044-957260-2 / โทรสาร 044-957263

.. รายละเอียดเพิ่มเติม: www.camilliankorat.org ..

Uncategorized