โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ผ่าตัดต่อเส้นเลือดเพื่อการฟอกเลือดล้างไต

ผ่าตัดต่อเส้นเลือด เพื่อการฟอกเลือดล้างไต-ปกweb-01

ผ่าตัดต่อเส้นเลือด…

เพื่อการฟอกเลือดล้างไต

___________________________

ไม่ต้องรอนาน สามารถนัดหมายผ่าตัดได้ทันที

___________________________

 บริการ

– ผ่าตัดใส่สายฟอaบบถาวร (PERMANENT CATHETER)
– ผ่าตัด หลอดเลือดล้างไต โดยใช้เส้นเลือดธรรมชาติ(AVF)
– ผ่าตัด หลอดเลือดล้างไต โดยใช้เส้นเลือดเทียม (AVG)
___________________________

โดย…
นายแพทย์จักรชัย บุณยวณิชย์

ศัลยกรรมเฉพาะทางด้านหลอดเลือด
วันออกตรวจ วันพุธ เวลา 17.00 – 20.00 น.
คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
___________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกผู้ป่วยนอก1 (OPD1)
โทรศัพท์ 02-185-1444 ต่อ 135, 192