โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ไพฑูรย์ กุลตระวุฒิ

ชื่อ : นายแพทย์ไพฑูรย์ กุลตระวุฒิ
ชำนาญพิเศษ : ผิวหนัง
เฉพาะทาง : คลินิกผิวพรรณ

วันเวลาสถานที่
ศุกร์09.00 – 11.00คลินิกผิวพรรณ

คลินิกบริการ