โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์หลักชัย วิชชาวุธ

ชื่อ : นายแพทย์หลักชัย วิชชาวุธ
ชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
เฉพาะทาง : ด้านศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์หลอดเลือด

รายการตรวจสถานที่
รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยในศัลยกรรมหลอดเลือด

คลินิกบริการ