โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์มนตรี คุรุรัตน์สกุล

ชื่อ : นายแพทย์มนตรี คุรุรัตน์สกุล
ชำนาญพิเศษ : คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
เฉพาะทาง : คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร

วันเวลาสถานที่
จันทร์18.00-20.00 น.คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร

คลินิกบริการ