โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ภาวิต พูนภักดี

ชื่อ : นายแพทย์ภาวิต พูนภักดี
ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก
เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก

วันเวลาสถานที่
เสาร์ 14.00 – 17.00คลินิกหู-คอ-จมูก

คลินิกบริการ