โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ภาวิต พูนภักดี

ชื่อ : นายแพทย์ภาวิต พูนภักดี ชำนาญพิเศษ : หู-คอ-จมูก เฉพาะทาง : คลินิกหู-คอ-จมูก
วันเวลาสถานที่
จันทร์  (สัปดาห์ที่ 1, 3)17.00 – 20.00คลินิกหู-คอ-จมูก
เสาร์  (สัปดาห์ที่ 2, 4)13.00 – 17.00คลินิกหู-คอ-จมูก
 

คลินิกบริการ