โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์พีรณัฐ โชติค้ำวงศ์

ชื่อ : นายแพทย์พีรณัฐ โชติค้ำวงศ์
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : 

วันเวลาสถานที่
จันทร์18.00 – 20.00 น.คลินิกจักษุ
พฤหัสบดี18.00 – 20.00 น.คลินิกจักษุ

คลินิกบริการ