โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์พศิน อัศวตรีรัตนกุล

ชื่อ : นายแพทย์พศิน อัศวตรีรัตนกุล
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : ศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
ศุกร์17.00 – 20.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ