โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ปิตุลา เล้าศิริมงคล

ชื่อ : นายแพทย์ปิตุลา เล้าศิริมงคล
ชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป
เฉพาะทาง : เวชปฏิบัติทั่วไป

วันเวลาสถานที่
ศุกร์08.30 – 12.00 น.แผนกตรวจสุขภาพ

คลินิกบริการ