โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ประมุข วนัสบดีกุล

ชื่อ : นายแพทย์ประมุข วนัสบดีกุล
ชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์กระดูก
เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

วันเวลาสถานที่
ศุกร์ 13.30 – 15.30 นคลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ