โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์นภัทร์ วีรเสถียรพรกุล

ชื่อ : นายแพทย์นภัทร์ วีรเสถียรพรกุล
ชำนาญพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)
เฉพาะทาง : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)

วันเวลาสถานที่
พุธ18.00 – 20.00 น.คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ