โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ธีร์ ว่องวุฒิกำจร

ชื่อ : นายแพทย์ธีร์ ว่องวุฒิกำจร
ชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
เฉพาะทาง : จักษุศัลยกรรมตกแต่งเสร้มสร้าง เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเปลือกตา , รอบดวงตา และท่อน้ำตา

วันเวลาสถานที่
จันทร์ (สัปดาห์ที่ 2)14.00 – 16.00 น.คลินิกจักษุ

ติดต่อนัดพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอก 2

คลินิกบริการ