โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง

ชื่อ : นายแพทย์ณัชพันธ์  เพ็งรุ่ง
ชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
ศุกร์17:00 – 20.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ