โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์คณิน ล่ำดี

ชื่อ : นายแพทย์คณิน ล่ำดี
ชำนาญพิเศษ : สาขา ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมกระดูก

วันเวลาสถานที่
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)17.00 – 19.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ