โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์คณากิจ มุทธากลิน

ชื่อ : นายแพทย์คณากิจ มุทธากลิน
สาขา : ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา : เวชศาสตร์การกีฬา

วันเวลาสถานที่
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1 , 3 ,5 ของเดือน)17.00 – 19.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ