โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์คณากิจ มุทธากลิน

ชื่อ : นายแพทย์คณากิจ มุทธากลิน สาขา : ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขา : เวชศาสตร์การกีฬา
วันเวลาสถานที่
   อาทิตย์ 17.00 – 19.00/สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่5 ของเดือน      คลินิกศัลยกรรมกระดูก
 

คลินิกบริการ