โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์คณากิจ มุทธากลิน

ชื่อ : นายแพทย์คณากิจ มุทธากลิน
สาขา : ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา : เวชศาสตร์การกีฬา

วันเวลาสถานที่
อาทิตย์17.00 – 19.00/สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่5 ของเดือนคลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ