โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

นายแพทย์คณัตถ์เจต รัตอาภา

ชื่อ : นายแพทย์คณัตถ์เจต รัตอาภา
ชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก
เฉพาะทาง : คลินิกศัลยกรรมมือ

วันเวลาสถานที่
วันพุธ (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)17.00 – 18.00คลินิกศัลยกรรมกระดูก

คลินิกบริการ