โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิด-19

ตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิด-19

ราคา 990 บาท / ท่าน (รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์)

For evaluating immune status of individuals withquantitative measurement of IgG antibodies againstthe spike receptor-binding domain (RBD) of SARS-CoV-2

หมายเหตุ

1. ตรวจโดยการเจาะเลือด / ทราบผลภายใน 1 ชั่วโมงครึ่ง

2. ค่าบริการนี้ ไม่ร่วมกับสิทธิพิเศษใดๆ ของโรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2185-1444 ต่อ 122 เวลา 07.00 – 19.00 น.

Uncategorized