โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

คลินิก … ตรวจการได้ยิน

ตรวจการได้ยิน

“ คลินิก … ตรวจการได้ยิน ”  

___________________________

ให้บริการตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน และสมดุลของการทรงตัว โดยเน้นกระบวนการรักษาที่รวดเร็ว และการฟื้นฟูความผิดปกติ สามารถให้การตรวจวินิจฉัย, รักษาอาการผิดปกติ และโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการทรงตัว ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์

** โดยนายแพทย์ยงยุทธ ไตรพิษม์ ผู้ชำนาญพิเศษ คลิกนิกตรวจการได้ยินเฉพาะทาง

**เปิดบริการวันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.

___________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายล่วงหน้า แผนกผู้ป่วยนอก 2 (OPD2) โทรศัพท์ 0-2185-1444 ต่อ 144 , 151

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565