โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาล 02-185-1444 ขัดข้อง

เรียนแจ้งให้ทราบ#ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาล 02-185-1444 #ขัดข้อง ไม่สามารถโทรเข้า – โทรออก และส่งแฟกซ์ได้

#สายนอกสามารถติดต่อได้ที่เบอร์มือถือ 3 เบอร์ดังนี้

090-973-4627 , 090-994-9627 , 090-983-4627

สาเหตุเกิดจากระบบเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ภายนอกขัดข้องส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับผลกระทบ ทั้งนี้หากดำเนินการเรียบร้อย ทางโรงพยาบาล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยมา ณ ที่นี้