โทรได้ 24 ชม. 02-185-1444

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker Implantation)

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker Implantation)

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ คือ ขั้นตอนการฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า เพสเมกเกอร์ หรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเข้าไปในช่องอกซึ่งเครื่องจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังหัวใจให้หัวใจเต้นได้อย่างปกติ

เหตุใดผู้ป่วยถึงต้องใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

– หัวใจ คือตัวส่งเลือด มีกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งถูกควบคุมโดยกระแสไฟฟ้า สัญญาณไฟฟ้าเหล่านี้ อาจถูกรบกวนได้โดยหลายเหตุผล ซึ่งส่วนมากจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจที่มีอันตราย เช่น มีการเสียหายของตัวปล่อยกระแสไฟฟ้าหัวใจเรียกว่า sinus node ซึ่งมีผลทำให้หัวใจ เต้นช้าลงอย่างผิดปกติ (bradycardia) หรือ มีการเต้นของหัวใจเร็วกว่าปกติ (supraventricular tachycardia) หรืออาจจะมีอาการร่วมกันทั้งสองชนิดก็ได้
– สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง (heart block) คือ เมื่อมีสัญญาณไฟฟ้าที่ควบคุมการเต้นของหัวใจถ่ายทอดไปไม่ได้ ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ
– ภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest) คือหัวใจหยุดทำงาน และหยุดส่งเลือดไปทั่วร่างกาย

เมื่อหัวใจเต้นช้าผิดปกติ…..

คือภาวะที่หัวใจเต้นช้ากว่าความต้องการของร่างกาย ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมอง และส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดอาการ…

ส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

– เวียนศรีษะ
– อ่อนเพลีย
– รู้สึกเหนื่อยเร็วเมื่อออกกำลังกาย
– เป็นลมหมดสติ

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
แก้ไขจังหวะการเต้นหัวใจ ที่เต้นช้ากว่าที่ควร

ราคาเริ่มต้น 190,000 บาท

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกผู้ป่วยนอก 2 (OPD2)
โทรศัพท์ 02-185-1444 ต่อ 144,151